Internet vergelijken?

Postcode Huisnummer

Disclaimer

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Internethunter.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Informatie op onze websites
Internethunter.nl doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website en onze andere portals. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. Internethunter.nl behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze websites. Internethunter.nl aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Internethunter.nl is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen – bijvoorbeeld in een reactie of in een review – en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Internethunter.nl. Internethunter.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van de website. Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Functioneren websites
Internethunter.nl stelt alles in het werk om de websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Internethunter.nl niet garanderen dat de websites te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneren en/of vrij zijn van virussen. Internethunter.nl vraagt uw begrip hiervoor.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle uitingen van Internethunter.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Internethunter.nl.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Internethunter.nl heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Wijzigen van deze disclaimer
Internethunter.nl houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen (recente versie 18 december 2018).